Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Produkt dnia
205/50R16 DRIFT OPONA MIESZANKA pro
205/50R16 DRIFT OPONA MIESZANKA pro

240,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU

obowiązujący od 25.05.2018 r.

 

I. Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego http://www.ecoopony.sklep.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.
 2. Sprzedającym jest Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak, który pod marką ecoopony prowadzi działalność w zakresie handlu na odległość.
 3. Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak ma siedzibę w gminie Jonkowo w miejscowości Wrzesina nr 46.
 4. Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak został zarejestrowany Urzędzie przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: 0000081060.
 5. Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: PL 7391152461 Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak posiada numer REGON: 510048638

II. Towary

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad fizycznych.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego używania zakupionego towaru.

III. Ceny

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny zawierają podatek, podatek VAT. Nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceny prezentowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili złożenia zamówienia.

III. Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.
 2. Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymaga potwierdzenia. Do potwierdzenia zamówienia służy odnośnik z kodem potwierdzającym zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej automatyczne po zarejestrowaniu zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy zamawianiu.
 3. Wybrane zamówienia mogą zostać dodatkowo potwierdzone telefonicznie.
 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia z odbiorem osobistym lub z wysyłką na adresy zlokalizowane na terytorium Polski
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia lub realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę, wykrycia błędu w sklepie lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

IV. Płatność

 1. Sprzedający umożliwia dokonanie zapłaty z góry lub przy odbiorze towaru. Odroczona płatność (tzw. kredyt kupiecki) nie jest możliwa.
 2. Zapłata za towar musi być dokonana w złotych polskich (PLN).
 3. W przypadku dokonania wpłaty w banku lub instytucji finansowej zlokalizowanej w innym kraju Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat i prowizji, jakie wiążą się z realizacją takiej operacji, także tych obciążających konto Sprzedającego.
 4. Wpłaty z góry należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych - decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Po w/w terminie Sprzedający nie jest związany zamówieniem i może zaoferować towar innym nabywcom.
 5. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.

 

VI. Dokument sprzedaży

 1. Do przesyłki sklep internetowy dołącza paragon lub fakturę VAT wyszczególniającą wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.

 

VII. Wysyłka

 1. Towary zostaje wysłany przez sklep internetowy za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników.
 2. Towar zostaje wysłany w terminie zależnym od sposobu zapłaty i formy dostawy. Termin ten podany jest w opisie formy dostawy, której wyboru Kupujący dokonuje w momencie składania zamówienia.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku czasowego braku towaru w magazynie. O fakcie wydłużenia terminu dostawy sklep internetowy poinformuje Kupującego w możliwe najkrótszym terminie od otrzymania zamówienia.
 4. Termin ostatecznego doręczenia towaru do odbiorcy jest zależny od przewoźnika.
 5. Kupujący pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, materiałów opakowaniowych i wysyłki. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 6. Wszystkie nadawane przez sklep internetowy przesyłki są wolne od wewnętrznych i zewnętrznych wad. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych wskazujących na uszkodzenie lub otwarcie podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na tego typu uszkodzenia jest protokół potwierdzony przez osobę doręczającą przesyłkę.
 7. Nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia kosztów poniesionych przez sklep internetowy w związku z otrzymanym zamówieniem, w szczególności kosztów pakowania i wysyłki.

VIII. Gwarancja

 1. Sklep internetowy udziela gwarancji na brak wad materiałowych i wykonawczych.
 2. Okres gwarancji podano w opisie towaru. Jeżeli okres gwarancji nie został określony, to zastosowanie mają terminy podane w dalszej części Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie zaprzestać używania towaru i dokonać jego zwrotu.
 4. Towar należy dostarczyć sprzedawcy wraz z paragonem lub kserokopią faktury i opisem wady.
 5. W przypadku wysyłki towar należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. Kupujący dokonuje wysyłki reklamowanego towaru na własny koszt. Sposób wysyłki należy uzgodnić ze sprzedawcą. Jest to warunek zwrotu kosztów wysyłki w przypadku uznania reklamacji. Nie przyjmujemy zwrotów płatnych "za pobraniem".
 6. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 7. W przypadku uznania reklamacji sklep internetowy zobowiązuje się do naprawy towaru. Przy braku możliwości naprawy towar zostanie wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana towaru na ten sam model nie jest możliwa, zostanie on wymieniony na inny o najbardziej zbliżonych parametrach. Przy braku możliwości naprawy lub wymiany dokonany zostaje zwrot zapłaty.
 8. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostaje odesłany Kupującemu. W takim wypadku koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 9. Reklamacji nie podlegają:
  a) wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane;
  c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń;
  d) towary używane po stwierdzeniu wady.
 10. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.
 11. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną.

 

IX. Zwroty

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 kalendarzowych dni od daty wydania mu towaru Zwrotom podlegają jedynie towary nabyte wysyłkowo.
 2. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym - nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony lub niekompletny. Dotyczy to także opakowania.
 3. Towar należy odesłać na adres siedziby sklepu internetowego wskazany we Wstępie do Regulaminu.
 4. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem.
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz dane rachunku bankowego Kupującego.
 6. Sklep internetowy gwarantuje zwrot zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu w wysokości ceny towaru.

 

X. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Obsługiwane płatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl