PRODUCENCI

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

REGULAMIN

Wstęp
 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego http://www.ecoopony.sklep.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.
 2. Sprzedającym jest Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak, który pod marką ecoopony prowadzi działalność w zakresie handlu na odległość.
 3. Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak ma siedzibę w gminie Jonkowo w miejscowości Wrzesina nr 46.
 4. Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak został zarejestrowany Urzedzie przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: 0000081060.
 5. Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: PL 7391152461 Zakład Bieżnikowania Opon Janusz Walesiak posiada numer REGON: 510048638
II. Towary
 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad fizycznych.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego używania zakupionego towaru.

III. Ceny

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny zawierają podatek, podatek VAT. Nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceny prezentowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili złożenia zamówienia.

IV. Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.
 2. Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymaga potwierdzenia. Do potwierdzenia zamówienia służy odnośnik z kodem potwierdzającym zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej automatyczne po zarejestrowaniu zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy zamawianiu.
 3. Wybrane zamówienia mogą zostać dodatkowo potwierdzone telefonicznie.
 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia z odbiorem osobistym lub z wysyłką na adresy zlokalizowane na terytorium Polski
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia lub realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę, wykrycia błędu w sklepie lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
V. Płatność
 1. Sprzedający umożliwia dokonanie zapłaty z góry lub przy odbiorze towaru. Odroczona płatność (tzw. kredyt kupiecki) nie jest możliwa.
 2. Zapłata za towar musi być dokonana w złotych polskich (PLN).
 3. W przypadku dokonania wpłaty w banku lub instytucji finansowej zlokalizowanej w innym kraju Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat i prowizji, jakie wiążą się z realizacją takiej operacji, także tych obciążających konto Sprzedającego.
 4. Wpłaty z góry należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych - decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Po w/w terminie Sprzedający nie jest związany zamówieniem i może zaoferować towar innym nabywcom.
 5. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.

VI. Dokument sprzedaży

 
Do przesyłki sklep internetowy dołącza paragon lub fakturę VAT wyszczególniającą wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.
 
 
VII. Wysyłka
 1. Towary zostaje wysłany przez sklep internetowy za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników.
 2. Towar zostaje wysłany w terminie zależnym od sposobu zapłaty i formy dostawy. Termin ten podany jest w opisie formy dostawy, której wyboru Kupujący dokonuje w momencie składania zamówienia.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku czasowego braku towaru w magazynie. O fakcie wydłużenia terminu dostawy sklep internetowy poinformuje Kupującego w możliwe najkrótszym terminie od otrzymania zamówienia.
 4. Termin ostatecznego doręczenia towaru do odbiorcy jest zależny od przewoźnika.
 5. Kupujący pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, materiałów opakowaniowych i wysyłki. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 6. Wszystkie nadawane przez sklep internetowy przesyłki są wolne od wewnętrznych i zewnętrznych wad. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych wskazujących na uszkodzenie lub otwarcie podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na tego typu uszkodzenia jest protokół potwierdzony przez osobę doręczającą przesyłkę.
 7. Nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia kosztów poniesionych przez sklep internetowy w związku z otrzymanym zamówieniem, w szczególności kosztów pakowania i wysyłki.

VIII. Gwarancja

 
Sklep internetowy udziela gwarancji na brak wad materiałowych i wykonawczych.

 1. Okres gwarancji podano w opisie towaru. Jeżeli okres gwarancji nie został określony, to zastosowanie mają terminy podane w dalszej części Regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie zaprzestać używania towaru i dokonać jego zwrotu.
 3. Towar należy dostarczyć sprzedawcy wraz z paragonem lub kserokopią faktury i opisem wady.
 4. W przypadku wysyłki towar należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. Kupujący dokonuje wysyłki reklamowanego towaru na własny koszt. Sposób wysyłki należy uzgodnić ze sprzedawcą. Jest to warunek zwrotu kosztów wysyłki w przypadku uznania reklamacji. Nie przyjmujemy zwrotów płatnych "za pobraniem".
 5. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 6. W przypadku uznania reklamacji sklep internetowy zobowiązuje się do naprawy towaru. Przy braku możliwości naprawy towar zostanie wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana towaru na ten sam model nie jest możliwa, zostanie on wymieniony na inny o najbardziej zbliżonych parametrach. Przy braku możliwości naprawy lub wymiany dokonany zostaje zwrot zapłaty.
 7. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostaje odesłany Kupującemu. W takim wypadku koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 8. Reklamacji nie podlegają:
  a) wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane;
  c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń;
  d) towary używane po stwierdzeniu wady.
 9. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.
 10. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną.
IX. Zwroty
 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 kalendarzowych dni od daty wydania mu towaru Zwrotom podlegają jedynie towary nabyte wysyłkowo.
 2. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym - nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony lub niekompletny. Dotyczy to także opakowania.
 3. Towar należy odesłać na adres siedziby sklepu internetowego wskazany we Wstępie do Regulaminu.
 4. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem.
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz dane rachunku bankowego Kupującego.
 6. Sklep internetowy gwarantuje zwrot zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu w wysokości ceny towaru.
X. Ochrona danych osobowych
 1. Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.
 2. Jeżeli celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
 3. Jeżeli przy rejestracji Kupujący wyrazi wolę subskrybcji biuletynu informacyjnego sklepu, dane osobowe Kupującego będą przetwarzanie w celu wysyłki materiałów o charakterze promocyjnym.
 4. Wszelkie czynności na danych osobowych sklep internetowy wykonuje zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Dane przetwarzane są w siedzibie sklepu internetowego, której adres podano we Wstępie do Regulaminu.
 6. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z zasobów sklepu internetowego w zakresie nie kolidującym z obowiązkami ewidencyjnymi wynikającymi z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

KOSZYK

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

{nocache:291c22ba4aeba48b6cb00897d964d93e#0}
Click Shop | Hosting home.pl